Poznaj 5 błędów w nauce języka angielskiego

Czy uczysz się i mimo wszystko masz problem by mówić lepiej, a po latach nauki ciężko Ci wypowiedzieć kilka prostych zdań? Czy może dopiero zaczynasz swoją przygodę z językiem i czujesz, że coś Cię blokuje, ale nie wiesz co? My wiemy!

Może będziesz zdziwiony, ale większości tych błędów nie popełniasz Ty, ale Twój… nauczyciel. Czas to zmienić!

Oto 5 najczęściej popełnianych błędów, które przeszkadzają w efektywnej nauce języka angielskiego… I dlaczego u nas jest inaczej, a holistyczne podejście do nauki daje najlepsze rezultaty.

  1. Na zajęciach jesteś biernym uczestnikiem.

Spójrzmy prawdzie w oczy. Większość uczniów jest biernymi uczestnikami zajęć językowych. Uczniowie oczekują, że ich nauczyciel magicznie przekaże im swoją wiedzę i umiejętności bez ich aktywnego udziału w zajęciach.  Jest to wynik klasycznego paradygmatu uczenia się, w którym to nauczyciel jest głównym źródłem wiedzy, a uczniowie „krążą wokół nauczyciela”, starając się zdobyć tę wiedzę.

Jak jest u nas?

Oczywiście powyższy paradygmat uczenia się jest błędny, przestarzały i  nie odzwierciedla rzeczywistości uczenia się w życiu codziennym. W świecie poza szkołą każde uczenie się jest zwykle wynikiem inicjatywy podjętej przez ucznia. U nas nauczyciel jest liderem, mediatorem, motywatorem i dostawcą treści, dodaje odwagi. Uczy, aby wziąć odpowiedzialność za własną naukę, wymaga od uczniów aktywności, podejmowania decyzji i pomaga w pozbyciu się strachu.

Aktywny uczeń według nas:

  • mówi nauczycielowi, co mu się podoba, bo się NIE boi,
  • uczestniczy w wyborze materiałów i tematyki uczenia się,
  • potrafi określić sposób, w jaki on sam uczy się efektywnie i przyjemnie.
  1. Język jest traktowany jako przedmiot do nauki, a nie jako umiejętność do zdobycia.

W szkole przedmioty oparte na wiedzy, takie jak historia, ekonomia czy matematyka, są nauczane w ten sam sposób: jako zbiór faktów, które muszą zostać „wchłonięte”. Podążając tą samą strukturą nauczyciele i uczniowie wpadają w pułapkę sądzenia, że nauka języka także powinna przebiegać w ten sposób. A więc nauka języka wygląda jak niekończący się cykl:

– nauka gramatyki za pomocą podręcznika gramatyki, próba zapamiętania zasad gramatyki i próba zastosowania jej wykonując nudne, powtarzające się ćwiczenia,

– nauka listy słów z tekstów i próba zapamiętania ich za pomocą bezmyślnych i żmudnych powtórzeń.

Jak jest u nas?

My wiemy, że język to nie przedmiot, którego można się uczyć i zapamiętywać z książek. Kierujemy się zasadą, że poznać język to rozwinąć umiejętność. Więc u nas uczeń zdobywa tę umiejętność poprzez:

– używanie języka angielskiego w rozmowie lub pisząc i otrzymując niezbędne wskazówki i poprawki,

– czytanie ciekawych tekstów, podkreślanie nowych słów i wdrażanie ich później w wypracowaniach lub przemówieniach, które uczeń sam komponuje,

– poprowadzony przez nauczyciela i dobrze zorganizowany system Spaced Repetition System (SRS), aby zapamiętać nowy materiał z wykorzystaniem obrazów, muzyki i konwersacji.

A więc krótko, jaka jest różnica? Oba sposoby używają tylko garstki prostych technik do nauki języka. Jednak w pierwszym wypadku uczeń dowie się więcej FAKTÓW o języku, a uczeń w przypadku drugim naturalnie rozwinie umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

  1. Nauka odbywa się w konkurencyjnym (i niechętnym do współpracy) środowisku

Współczesne systemy nauczania często zbudowane są na rywalizacji i osiąganiu jak najlepszych wyników, podczas gdy nauka języka jest docelowo (i powinna być) pracą zespołową. W wielu szkołach, w których język postrzega się jako przedmiot do nauki, uczeń  przychodzi na zajęcia tylko dlatego że musi, robi swoją pracę domową, ale nie jest chętny do nauki. Przeciwnie, uczy się z przymusu i nie znajduje radości w wykonywanych zadaniach. Boi się. Pozostaje w swojej strefie komfortu, starając się wykonywać zadania jak najlepiej, ale nie ma odwagi by się rozwijać, a swoje błędy traktuje jak karę.

Jak jest u nas?

Pomyśl, w jaki sposób uczysz się czegoś najlepiej? Zamiast martwić się o wyniki i bycie lepszym od innych, po prostu bawisz się, współdziałasz, uśmiechasz się, popełniasz błędy i wspólnie z innymi się rozwijasz. Jest to zbiorowe, a także osobiste doświadczenie edukacyjne. U nas uczymy w sposób kooperatywny. Uczeń nie myśli w kategoriach wyników i ciągłego stresu, że czegoś nie wie. On sam szuka aktywnych rozmów z innymi uczniami, próbuje mówić najwięcej jak potrafi, robi błędy, uwalnia się ze strefy komfortu. Nauczyciel cierpliwie poprawia błędy i sugeruje inne sposoby wyrażenia tego, co chce się przekazać. Uczeń sam chce dowiedzieć się więcej.

  1. Rzadko używasz języka angielskiego do komunikowania się.

Być może zauważyłeś, że w niektórych szkołach językowych uczniowie nie mówią wystarczająco w języku angielskim. Często uczą się suchych faktów i reguł, ale nie poświęcają wystarczająco dużo czasu, aby ćwiczyć swoje umiejętności językowe.

Jak jest u nas?

Naszą zasadą numer jeden jest używanie języka angielskiego w możliwie jak największej liczbie sytuacji i scenariuszy  – w mówieniu, czytaniu, pisaniu, słuchaniu, a nawet zabawie i myśleniu. Nasi lektorzy mają wiele pomysłów aby zmotywować uczniów do używania języka angielskiego w sposób, który będzie dla nich przyjemny i zachęcający.

  1. Spędzasz mało czasu z językiem poza zajęciami, bo sam do końca nie wiesz po co się uczysz

Dzisiejsi uczniowie mają złe nastawienie do nauki, ponieważ w ich głowach zakodowało się przeświadczenie, że język był/jest przedmiotem „nauki”, a „uczenie się” jest zasadniczo „pracą” , a przecież nie chcemy spędzać wolnego czasu „pracując”. Czy do tej pory kiedy uczyłeś się języka angielskiego zadałeś sobie pytanie: „Dlaczego uczę się tego języka?”. Większość uczniów nie bardzo wie, dlaczego zaczęli się go uczyć. Z tego powodu ich nauka języka angielskiego nigdy nie skończy się na biegłości. Mówiąc prosto, uczą się, ponieważ czują, że muszą to robić, a nie ponieważ chcą. Ten rodzaj motywacji jest znany jako motywacja zewnętrzna i jest bardzo słaby.

Jak jest u nas?

Nasi lektorzy zachęcają uczniów do nauki języka angielskiego na co dzień, gdziekolwiek są i kiedykolwiek mogą. Ponieważ uczniowie oczywiście spędzają większość swojego czasu poza zajęciami, te zewnętrzne możliwości uczenia się powinny być jak najlepiej wykorzystane. My dążymy do tego by  czas „w klasie” stał się „dodatkowym czasem nauki”, a nie tym podstawowym. Aby jeszcze bardziej przekonać Cię, że uczysz się, bo chcesz, bo sam o tym zadecydowałeś, razem z Tobą spróbujemy odnaleźć wewnętrzne przyczyny nauki języka angielskiego. Sam dostrzeżesz, że oddanie swoim celom, pasjom czy zainteresowaniom to rodzaj motywacji o wiele silniejszy, bo opiera się na sprawach, które są dla Ciebie ważne osobiście. Odnalezienie swojej motywacji łatwiej pozwali Ci pokonać przeszkody napotykane na ścieżce edukacyjnej.

Nauka języka angielskiego może być fantastyczną przygodą. Mimo to jednak większość szkół i nauczycieli popełnia wiele błędów w kształceniu umiejętności językowych. W naszej szkole stosujemy holistyczne podejście do uczniów, które pozwala im pozbyć się strachu, daje radość, kierunkuje na aktywność, motywuje do regularności i wspiera na każdym etapie sprawności językowej.