Kurs english for IT

ENGLISH FOR IT

ENGLISH FOR IT – ANGIELSKI DLA BRANŻY IT

Nie ma wątpliwości, że znajomość języka angielskiego w firmach branży IT jest niezbędna. Jednak wielu specjalistom IT, którzy mimo bycia ekspertami w dziedzinie technologii, brakuje biegłości i swobody w posługiwaniu się językiem angielskim, która jest niezbędna do skutecznej komunikacji ze współpracownikami z innych krajów czy z zagranicznymi firmami. Biorąc pod uwagę, że trendem w międzynarodowych korporacjach staje się używanie angielskiego jako języka „urzędowego”, korzyści płynące z nauki angielskiego dla branży IT są oczywiste. Jeśli znasz podstawy, pomogą Ci one w środowisku pracy IT. Jednakże, istnieje również wiele specyficznych terminów i wyrażeń dla IT, których znajomość jest niezbędna do pracy w międzynarodowym środowisku. Nasz kurs pomoże Ci nabyć pewności siebie i swobody w mówieniu i pisaniu w języku angielskim ukierunkowanym na słownictwo, wyrażenia oraz terminologię branży ITW dzisiejszych czasach firmy wszędzie używają języka informatycznego, nawet jeśli nie są firmami technologicznymi. Innymi słowy, nie musisz pracować w branży IT, aby używać języka IT. Jest on przydatny dla każdego w biznesie! Bez względu na to, jakie są Twoje obecne lub przyszłe plany zawodowe warto nauczyć się komunikować w języku angielskim dla IT.

© All rights reserved American Academy

Made with by Rudasek